Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Agnieszka Kołodziej

psycholog, terapeuta dzieci i dorosłych

Ukończyłam studia z psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz anglistykę na Uniwersytecie M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jestem w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Pogłębiam swoją wiedzę na bieżąco, uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach, dotyczących diagnozy i terapii psychologicznej dzieci i dorosłych.

Doświadczenie w pracy jako psycholog zdobywałam w szkole podstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w trakcie stażu w szpitalu psychiatrycznym. Pomagałam dzieciom, młodzieży oraz dorosłym lepiej zrozumieć siebie i innych, odkryć nową perspektywę patrzenia na problem i możliwości stawienia mu czoła. Najważniejsza jest dla mnie relacja, która tworzy się pomiędzy mną a drugą osobą, niezależnie od tego czy pracuję z dzieckiem czy dorosłym. W bezpiecznej relacji, zbudowanej na zaufaniu i poczuciu akceptacji, klient może doświadczyć pozytywnej zmiany.

W pracy z dzieckiem koncentruję się na jego zasobach, towarzyszę mu w jego naturalnym świecie zabawy i stwarzam warunki do rozwoju w bezpiecznej relacji z dorosłym. Pomagam rodzicom dzieci i nastolatków w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem.

W pracy z dorosłymi pomagam w sytuacjach nadmiernego lęku, stresu, poczucia przeciążenia emocjonalnego, braku sensu. Towarzyszę klientom w zrozumieniu źródeł trudności w relacjach z innymi i znalezieniu swojej własnej, niepowtarzalnej drogi.

 Pracuję w języku polskim oraz angielskim.