Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Agnieszka Rutkowska

logopeda, psycholog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku Psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Swoje doświadczenie poszerza, pracując w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, pracując z osobami z niedosłuchem, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, korzystającymi z systemu implantu ślimakowego. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Uczestniczyła w procesie diagnozy logopedycznej do wszczepienia implantu ślimakowego oraz w konsultacjach psychologicznych osób z innymi zaburzeniami mowy.

Swoje kompetencje poszerza,  uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia z logorytmiki oraz dwa stopnie metody werbo-tonalnej.

W Pracowni zajmuje się terapią dzieci i dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz zaburzeniami słuchu.