Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Agnieszka Seń

logopeda, pedagog rewalidacyjny, glottodydaktyk

Ukończyła studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Rewalidacyjnej i Edukacji Przedszkolnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz studia podyplomowe z Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując od roku 2012 w przedszkolach, a także praktykując m.in. w Instytucie „Pomnik” w Centrum Zdrowia Dziecka i w Fundacji Pomocy Dzieciom „Słyszę, Mówię, Czuję”.

Od 2019 roku pracowała w Centrum Terapii i Rozwoju Indygo, gdzie prowadziła terapię z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami mowy i wadami wymowy w trybie stacjonarnym i online.

Była uczestnikiem wielu kursów i szkoleń dotyczących pracy z dzieckiem w dziedzinie logopedii a także pedagogiki. Posiada licencje Glottodydaktyka i Glottoterapeuty ojczystojęzycznego. Ukończyła także kursy dotyczące nauki czytania przez dzieci. Odbyła szkolenie „Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania jako stymulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym” prowadzone przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Zajmowała się także tworzeniem ocen gotowości szkolnej dzieci w wieku przedszkolnym.

 Ukończyła kurs „Logorytmika” prowadzony przez dr Annę Walencik – Topiłko i chętnie korzysta z tej metody w swojej pracy, aby wspomagać motorykę, słuch i mowę pacjenta. Była także uczestnikiem kursu z zakresu masażu logopedycznego. Prowadząc terapię pracuje nad regulacją napięcia mięśniowego twarzy, zmniejszaniem nadwrażliwości w okolicach jamy ustnej i jej wnętrza, poprawą pracy narządów artykulacyjnych, a także sposobem połykania i spożywania pokarmów.

Ukończyła kurs „Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego”, a wiedzę teoretyczną wykorzystywała w swojej pracy z dziećmi dwujęzycznymi w jednym z warszawskich przedszkoli.

 Interesuje się tematem karmienia małego dziecka w aspekcie logopedycznym, żywieniem niemowląt i małych dzieci, wybiórczości pokarmowej, w tym w szczególności u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.