Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Anna Bieniak

logopeda, surdopedagog

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie ukończyła magisterskie studia na wydziale pedagogiki specjalnej, specjalność surdopedagogika oraz studia podyplomowe – specjalność logopedia. Ukończyła również Studium Obiektywnych Badań Słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Posiada dyplom protetyka słuchu.

Od 2009 roku pracuje w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, gdzie prowadzi diagnozę oraz terapię logopedyczną i surdopedagogiczną dla dzieci i dorosłych z deficytami słuchu. Prowadzi również logorytmikę dla grup dzieci oraz rodziców z małymi dziećmi. Podczas pracy w Centrum w Kajetanach uczestniczyła w opracowywaniu Naukowo-Muzycznego Programu “Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”, współtworząc narzędzia do pomiaru postępów w rehabilitacji pacjentów korzystających z terapii interdyscyplinarnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży z trudnościami w komunikacji słownej, zaburzeniami głosu i wadami słuchu.

W Pracowni wykonuje diagnozę i prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i różnego rodzaju zaburzeniami wymowy.