Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Katarzyna Stawiarska

certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, psycholog

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności psychologia kliniczna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz certyfikowana terapeutka drugiego stopnia w zakresie integracji sensorycznej specjalizująca się w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w ramach Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat.

Posiada szerokie, interdyscyplinarne doświadczenie, które zdobywała podczas pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz w przedszkolu terapeutycznym.

W Pracowni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej dzieci, także najmłodszych, obciążonych wywiadem okołoporodowym, nadpobudliwych, nadruchliwych, z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania wynikającymi z zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Pracuje również z dziećmi starszymi z zaburzeniami koncentracji uwagi, z trudnościami w nauce, z grup ryzyka – zagrożonych dysleksją, dysgrafią, a także z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu).