Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Magdalena Hajn-Berłowska

psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży, pedagog, doradca zawodowy

Ukończyła czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szkoliła się również w mediacji rodzinnej, coachingu,  prowadzeniu treningów i  warsztatów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Stowarzyszeniu dla Rodzin, w Domu Dziecka, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Sądzie Rejonowym, Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego oraz w szkołach.

Zawodowo pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz rodzicami i nauczycielami. Prowadzi grupy wsparcia, warsztaty oraz konsultacje indywidualne. Pracuje z osobami z zaburzeniami depresyjnymi, nerwicowymi, lękowymi, z zaburzeniami odżywiania, niestabilną samooceną i motywacją, autoagresją. Pracuje również z osobami uwikłanymi w konflikty z bliskimi, z trudnościami wychowawczymi, poszukującymi rozwiązań  w sytuacjach  kryzysowych oraz możliwości samorozwoju.

Prywatnie mama dwóch wspaniałych córek i przyjaciel kota seniora. Amatorka pieszych wędrówek przez góry i lasy, praktyki uważności Mindfulness oraz bliskich relacji z ludźmi i przyrodą.