Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Magdalena Ratajska

certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, kierunek pedagogika specjalna i oligofrenopedagogika. Ukończyła szkolenie w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, uzyskując tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagog, trener I stopnia Sensoplastyki®. Na co dzień pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z autyzmem, zespołem Aspergera, lekkim stopniem niepełnosprawności, ADHD, zagrożeniem niedostosowania społecznego, w szkole podstawowej oraz oddziale przedszkolnym.

W Pracowni zajmuje się diagnostyką i terapią integracji sensorycznej dzieci, w której wykorzystuje elementy Sensoplastyki®, mindfulness.