Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Maria Gocel

logopeda, pedagog specjalny

Absolwentka studiów I stopnia, kierunek logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierunku „Pedagogika Specjalna” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (specjalność: logopedia).

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk oraz starzy logopedycznych w poradniach oraz placówkach medycznych. Pracuje z osobami z niedosłuchem (dorosłymi oraz dziećmi) po wszczepieniu implantu ślimakowego oraz wykonuje przesiewowe badania słuchu i mowy u dzieci. Stale pogłębia swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

W Pracowni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami, zaburzeniami artykulacji oraz z wadą słuchu.