Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Nina Szczepańska

pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Wydział Nauk Społecznych i Sztuki w Olsztynie na kierunku Pedagogika w zakresie Wczesna Edukacja Zintegrowana, absolwentka studiów podyplomowych Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie w zakresie Poradnictwa i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Warszawie Wydział Pedagogiczny w zakresie Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, absolwentka Wyższej Szkoły Mazowieckiej Wydział Nauk Medycznych w zakresie Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel w przedszkolu, od 2012 roku jako terapeuta pedagogiczny, a od 2015 roku jako terapeuta integracji sensorycznej. W przedszkolu pracuje jako wychowawca, prowadząc jednocześnie indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej.

W Pracowni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, także dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Wydział Nauk Społecznych i Sztuki w Olsztynie na kierunku Pedagogika w zakresie Wczesna Edukacja Zintegrowana, absolwentka studiów podyplomowych Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie w zakresie Poradnictwa i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Warszawie Wydział Pedagogiczny w zakresie Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, absolwentka Wyższej Szkoły Mazowieckiej Wydział Nauk Medycznych w zakresie Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel w przedszkolu, od 2012 roku jako terapeuta pedagogiczny, a od 2015 roku jako terapeuta integracji sensorycznej. W przedszkolu pracuje jako wychowawca, prowadząc jednocześnie indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej.

W Pracowni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, także dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.