Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Oliwia Hanc

logopeda ogólny i kliniczny, terapeuta ręki, terapeuta miofunkcjonalny

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Logopedia Ogólna ze specjalnością: nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego, a także Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w przedszkolu integracyjnym. Odbyła liczne praktyki w przedszkolach, szkole podstawowej i poradniach logopedycznych, a także uczestnicząc w wolontariacie. W swojej pracy logopedycznej wykorzystuje wybrane elementy Metody Krakowskiej. Swoją wiedzę poszerza, biorąc udział w certyfikowanych szkoleniach i kursach.
W Pracowni pracuje z dziećmi z wadami wymowy i trudnościami rozwojowymi w rozwoju mowy.