Kobieta wybierająca książkę z biblioteczki.

Indywidualna stymulacja Słuchu Metodą Johansena

Autor:
Agnieszka Więdlak
4 czerwca, 2021

Czym są zaburzenia słyszenia i jak się objawiają?

Według definicji przyjętej przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy, Języka i Słuchu  (ASHA) o centralnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego można mówić wtedy,  jeśli zaburzona jest co najmniej jedna z wyższych funkcji słuchowych, tj.:

– prawidłowe różnicowanie dźwięków

–  lokalizacja źródła dźwięku

– rozpoznawanie wzorców dźwiękowych

– analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego

– umiejętność rozumienia mowy zniekształconej, rozumienie mowy w hałasie

Konsekwencją występowania tego rodzaju zaburzeń jest trudność lub brak możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy jednoczesnym prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Przyczyny, które mają wpływ na pojawienie się problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym:

– wcześniactwo

–  niedotlenienie w czasie porodu

– częste zapalenia ucha środkowego

– częste sączkowanie uszu

– urazy głowy

– genetyczne dyspozycje np. dysleksja

Efektem zaburzeń słyszenia są:

– trudności w rozwoju mowy

– trudności w uczeniu się

– większa męczliwość dziecka i trudności w koncentracji uwagi

– trudności w formułowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych

Terapia Kjelda Johansena

U starszych dzieci  trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, w czytaniu i pisaniu.  Uważa się, że co najmniej  połowa dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zaburzeniami koncentracji uwagi i zaburzeniami zachowania ma poważne problemy z prawidłowym słyszeniem i przetwarzaniem bodźców dźwiękowych przez drogi i ośrodki słuchowe w mózgu.

Twórcą jednej z metod terapii  zaburzeń słyszenia  jest duński psycholog i nauczyciel  dr Kjeld Johansen. Opracowana przez niego metoda stosowana jest w 16  krajach, między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Francji,  Austrii i USA.

Program Indywidualnej stymulacji słuchu (JAS) opiera się na szczegółowej, wykonywanej na audiometrze diagnozie, istotnych dla procesu uczenia się aspektów słyszenia i uwagi słuchowej. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych.

Pośród innych metod popularnych w Polsce, które stosują standardowy program terapii,  wyróżnia ją stosowanie indywidualnego treningu słuchowego dostosowanego do potrzeb dziecka. Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób bardzo zajętych oraz mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich – trening jest realizowany u dziecka w domu oraz znacznie niższy koszt w porównaniu z innymi formami terapii słuchowej.

Z terapii korzystają dzieci:

– u których stwierdza się opóźniony rozwój mowy

– z trudnościami w uczeniu się, opanowaniu umiejętności czytania, pisania

– z dysleksją

–  z zaburzeniami  uwagi słuchowej

–  z zaburzeniami percepcji słuchowej

– z nadwrażliwością na dźwięki i szumami usznymi

– także jako terapię wspomagającą dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi, nadpobudliwych, nadruchliwych, z ADHD, z porażeniem mózgowym, z autyzmem.

 Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena wpływa na centralne przetwarzanie bodźców słuchowych.

Terapia słuchowa poprawia:

•  zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych

•  rozumienie mowy, artykulację

•  możliwości komunikacji

•  czytanie

•   napięcie mięśniowe, co wpływa na  postawę ciała

•  utrzymanie równowagi

•  koordynację ruchów

•  motorykę

•  samoocenę

•  zmniejsza drażliwość, męczliwość

•  łagodzi objawy przemęczenia, obniżonego nastroju, depresji

•  ułatwia naukę języków obcych

Czytaj również

Babcia i dziadek nie tylko od święta

Gdy milkną życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka i teksty recytowanych wierszyków, a kolorowe laurki trafiają na półki,  pojawia się przestrzeń do rozmowy o rodzinnych relacjach w pokoleniowym trójkącie – dziadkowie, rodzice i wnuki. Bo w tych relacjach zdarzają się  przecież trudności, pęknięcia i nieporozumienia. Między dziadkami a rodzicami,  w ich

Czytaj więcej >
Masaż Metodą Shantala – “Dotyk Miłości”

Jest to masaż szczególnie polecany niemowlętom i dzieciom, który można stosować od pierwszych dni życia dziecka, a wykonywać mogą go … przeszkoleni rodzice/opiekunowie 😊. Technika ta powstała w starożytnych Indiach, a w ostatnim czasie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w Europie,  m.in. ze względu na łatwość wykonywania oraz zadowalające efekty.  Wzmacnianie więzi rodzic –

Czytaj więcej >
Rzecz o czterech filarach przewodnictwa dorosłych

Czy wiesz, co pomaga rodzicom być dobrym przewodnikiem rodzinnego stada? Wg Jaspera Juula są cztery filary przewodnictwa dorosłych. Jakie? 1. Autorytet osobisty Niektórzy dorośli w naturalny sposób zyskują tzw. autorytet osobisty.  Opiera się on na „poczuciu własnej wartości, dobrej znajomości samego siebie, szacunku i zaufaniu do siebie

Czytaj więcej >
Rodzic – przywódca stada

Dzieci potrzebują rodziców jako przywódców stada, którzy pomogą im odnaleźć się w puszczy życia – dokładnie tak samo jak małe wilczki. Nasza rzeczywistość zmienia się z minuty na minutę, świat biegnie do przodu, a my próbujemy dotrzymać mu kroku. Wśród przemian, których doświadczamy w wielu sferach naszego życia, istotne wydają

Czytaj więcej >

Kontakt

Zdjęcie lokalizacji pracowni psychologicznej Ego na ulicy Murmańskiej

Praga Południe, Wawer, Wesoła, Rembertów, Ząbki, Gocław

Pracownia Psychologiczna Ego.
ul. Murmańska 6 lok. 5
04-203 Warszawa

Pracownia Psychologiczna Ego


NIP 952 135 35 62, REGON 017441219

Murmańska 6 lok. 5,
04-203 Warszawa
Nr konta: 54 1140 2004 0000 3802 7577 5722

Pracownia Psychologiczna Ego
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

NIP 952 135 35 62, REGON 384083617
ul. Murmańska 6 lok. 5,
04-203 Warszawa

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Pracujemy online

Grafika pokazująca kobietę przy telefonie i smartfonie
Logotypy komunikatorów internetowych

Naszym Klientom proponujemy również konsultacje i terapię online. Jeśli nie możesz spotkać się z nami w gabinecie, przeczytaj jak korzystać z konsultacji zdalnych i umów się na wizytę.