Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Agata Jankowska - Rainka

psycholog dziecięcy

Absolwentka wydziału psychologii SWPS, kierunku społeczna psychologia kliniczna oraz studiów z zakresu psychodietetyki na tej samej uczelni. Ukończyła pierwszy etap Szkoły Trenerów i Terapeutów Gestalt.

Pracuje jako psycholog na dziecięcym oddziale psychiatrycznym szpitala przy ulicy Koszykowej.

W Pracowni pracuje z dziećmi i ich rodzicami, zajmując się diagnostyką i psychoterapią dzieci z trudnościami emocjonalnymi, rozwojowymi, zaburzeniami zachowania. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i konsultacje dla rodziców.

Obok terapii indywidualnej prowadzi treningi umiejętności społecznych, warsztaty dla dzieci z zaburzeniami jedzenia, a także indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce.

Przez kilka lat była wychowawcą wiodącym na organizowanych w Pracowni Ego koloniach terapeutycznych dla dzieci.

Aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim.