Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Agnieszka Więdlak

pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej i  indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz podyplomowych studiów z zakresu rehabilitacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracuje jako nauczyciel i terapeuta SI w Zespole Szkół Specjalnych w Warszawie.

W Pracowni zajmuje się diagnostyką i terapią integracji sensorycznej dzieci z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi (także zespołem Aspergera, autyzmem), o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Prowadzi terapię SI dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce i koncentracji uwagi.