Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Anna Turkosz

certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny

Jestem pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym i certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej oraz  tłumaczem polskiego języka migowego. Ukończyłam studia wyższe na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku surdopedagogika i terapia pedagogiczna oraz studia magisterskie na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych praktykach w przedszkolach, w ośrodkach specjalnych, w fundacjach i organizacjach pozarządowych. Od 2017 roku pracuję w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, początkowo jako wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie specjalnej uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, a aktualnie jako wychowawca, nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej.
Pracuję z dziećmi z wadą słuchu, z autyzmem, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi posługującymi się komunikacją alternatywną. Do pracy jako terapeuta integracji sensorycznej przygotowywałam się na trzysemestralnych studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej oraz praktykach w prywatnych gabinetach SI.
W Pracowni Ego prowadzę terapię integracji sensorycznej oraz diagnozuję dzieci pod kątem trudności w obszarze integracji sensorycznej oraz prowadzę zajęcia terapii integracji sensorycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.