Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Barbara Szczepaniuk

pedagog specjalny, surdopedagog ze znajomością PJM, oligofrenopedagog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, edukator seksualny

Absolwentka studiów magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna, specjalizacja edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz surdopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna. Dodatkowo kształciła się na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu, specjalizacja edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu oraz na uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja seksuologia kliniczna.
Swoje doświadczenie zdobywa podczas pracy jako pedagog specjalny w fundacji Pokonać ciszę oraz jako nauczyciel w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, a także podczas staży w przedszkolach i szkołach.

W Pracowni prowadzi zajęcia rewalidacyjne z dziećmi potrzebującymi stymulacji rozwoju w różnych sferach.