Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Ilona Jenek

certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, pedagog specjalny, surdopedagog ze znajomością języka migowego (PJM), terapeuta pedagogiczny

Absolwentka studiów wyższych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku surdopedagogika oraz wczesne wspomaganie rozwoju, wychowanie przedszkolne. Dodatkowo kształciła się na studiach magisterskich
z terapii pedagogicznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz na studiach podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Do pracy jako terapeuta integracji sensorycznej przygotowywała się na trzysemestralnych studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej oraz praktykach w prywatnych gabinetach SI. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach w przedszkolach i szkołach, w ośrodkach specjalnych, w fundacjach i organizacjach pozarządowych.
Od 2019 roku jest nauczycielem w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, pracuje jako wychowawca w klasie specjalnej uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, trener TUS, terapeuta integracji sensorycznej.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z wadą słuchu, z autyzmem, z afazją,
z niepełnosprawnością intelektualną, z wadami genetycznymi oraz z dziećmi posługującymi się komunikacją alternatywną.
W Pracowni Ego prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. W swojej pracy zwraca dużą uwagę na indywidualne podejście do dziecka oparte na tworzeniu relacji, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.