Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Magdalena Żyłka

logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, glottodydaktyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna (studia I i II stopnia). Ukończyła liczne kursy, w tym również szkolenie ETT-HNO – Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w logopedii. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich szpitalach klinicznych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Obecnie związana również z terapeutycznymi placówkami dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 W Pracowni Ego pracuje z dziećmi od 2. roku życia do wieku wczesnoszkolnego, prowadząc terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią (wadami wymowy), a także zaburzeniami miofunkcjonalnymi, m.in. nieprawidłową pozycja spoczynkową warg, języka, żuchwy, nieprawidłowym sposobem połykaniem, torem oddechowym.