Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Patrycja Pociecha

logopeda, pedagog specjalny, certyfikowany diagnosta PEP-3-PL

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na stanowisku logopedy w warszawskich przedszkolach, a także podczas licznych praktyk w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w szpitalu.
Jej głównymi zainteresowaniami zawodowymi są zagadnienia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami komunikacji werbalnej i niewerbalnej w ASD. Ukończyła liczne szkolenia, w tym między innymi z zakresu masażu logopedycznego z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Stale poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach.
W Pracowni Ego pracuje z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w komunikacji, także z dziećmi ze spektrum autyzmu.