Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Paulina Wiechetek

certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju,  surdopedagog ze znajomością języka migowego (PJM) i nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia wyższe na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku surdopedagogika i wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka. Do pracy jako terapeuta integracji sensorycznej przygotowywała się na dwuletnich studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Edukacji Montessori oraz  w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, gdzie pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i terapeuta SI,  posługując się językiem migowym.

W Pracowni prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci, terapię ręki także w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.