Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Iwona Ring

psycholog, terapeuta rodzinny

Jestem  absolwentką wydziału psychologii UW oraz studiów podyplomowych w kierunku Psychologia Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny na tej samej uczelni. Ukończyłam szkolenie dla psychoterapeutów w zakresie systemowej terapii rodzin.

W Pracowni pracuję  z rodzinami i parami oraz indywidualnie – z osobami dorosłymi, specjalizując się w pracy terapeutycznej z parami i rodzinami nie radzącymi sobie z konfliktami, różnicą postaw wobec ważnych kwestii życiowych, przeżywających sytuacje kryzysowe związane z niemożnością zaspokojenia istotnych potrzeb, planów i samorealizacji. Pracuję z parami i rodzinami w kryzysie związanym z rozstaniem i rozwodem. W pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi wspieram dorosłych poszukujących wsparcia w podejmowaniu dorosłego życia i nowych życiowych zadań, mających trudności w relacjach, problemy w związku, w rodzinie, w pracy. Prowadzę konsultacje rodzicielskie nastawione na wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców. W Pracowni sprawuję opiekę psychologiczną nad rodzicami dzieci realizujących terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Prowadzę szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników firm. Jestem pomysłodawczynią i współautorką  projektów realizowanych w Pracowni, m.in. kolonii terapeutycznych, programu psychologicznego wsparcia dla przedszkoli, wielu warsztatów i szkoleń dla nauczycieli oraz pracowników firm z zakresu umiejętności osobistych oraz work-life balance.