Cokolwiek potrafisz
lub myślisz, że potrafisz,
rozpocznij to.
J.W. Goethe

W czym pomagamy?

To podejmowane w firmach i organizacjach różnorodne działania mające na celu integrację grupy, budujące lojalność wobec firmy, łączące pracowników wokół realizowanych w firmie celów.
W ramach tych działań Pracownia proponuje warsztaty dla pracowników rozwijające, pogłębiające i integrujące zespół. To doświadczenie grupowe, które pomaga w :
– budowaniu relacji w zespole pracowników,
– poszerzaniu wiedzy o własnym funkcjonowaniu w grupie i rozwijaniu umiejętności współdziałania z innymi,
– poprawie identyfikacji zespołu z celami liderów zespołu i całej firmy,
– rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania konfliktów w zespole;
Dzięki temu doświadczeniu każdy z uczestników może przekonać się o własnym potencjale i barierach w kontaktach z innymi ludźmi, poznać osobisty styl komunikacji i swoje miejsce w zespole oraz zobaczyć jak funkcjonują w zespole inni jego członkowie. Warsztaty przybliżają, integrują członków zespołu, poprawiając efektywność grupowych działań.

Koncepcja rozwijająca się od drugiej połowy XX wieku akcentująca znaczenie harmonii pomiędzy celami osobistymi i zawodowymi. Znamienne w ostatnich latach jest angażowanie się pracodawców w wspieranie pracowników w dążeniu do osiągnięcia tej równowagi poprzez wielość podejmowanych działań adresowanych do pracowników i ich rodzin.

Przeciwdziałanie i rozwiązywanie sytuacji związanych z mobbingiem.
Szkolenie adresowane jest do pracowników zaangażowanych w prace firmowych komisji antymobbingowych. Jego celem jest wyposażenie pracowników w podstawową wiedzę dotyczącą mobbingu, w tym:
– rozumienie, czym jest mobbing,
– umiejętność odróżniania mobbingu od innych sytuacji konfliktowych;
– rozumienie uwarunkowań organizacyjnych i psychologicznych sprzyjających mobbingowi;
– wiedzę dotyczącą przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów i problemów mobbingowych.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Prowadzone jest z wykorzystaniem takich elementów jak, burza mózgów, studia przypadków, elementy dramy, dyskusja moderowana, omówienie i elementy wykładu.Jak pomagamy?

Zespoły nauczycielskie w placówkach edukacyjnych jak przedszkole, żłobek, szkoła, często stają przed wieloma wyzwaniami dotyczącymi, np. postępowania z dziećmi oraz współpracy w zespole, czy współpracy z rodzicami. Konsultacje z psychologiem dziecięcym mogą pomóc w zrozumieniu potrzeb i zasobów dzieci oraz źródeł trudności. Jeśli to potrzebne, psycholog może nie tylko pracować z nauczycielami i opiekunami dzieci, ale również, przyjść do placówki na obserwacje,  aby lepiej zrozumieć zgłoszoną sytuację. Jeśli zespół nauczycielski boryka się z trudnością dotycząca konkretnego zagadnienia, pomóc mogą poprowadzone przez psychologa warsztaty na ten temat. Pomocne mogą być też prowadzone przez doświadczonego psychologa superwizje zespołu nauczycielskiego, czyli grupowe spotkania, podczas których  pracownicy mogą omawiać wspólnie kwestie dotyczące zespołu pracowników  i dzieci.

Psychologowie pracujący w naszej Pracowni chętnie podejmują się prowadzenia warsztatów dla nauczycieli. Pomocne w tym jest nasze doświadczenie we współpracy z kadrą placówek opiekuńczo-wychowawczych, wiedza o dziecku, jego rozwoju, wpływie sytuacji rodzinnej dziecka na funkcjonowanie w przedszkolu lub szkole.
Cenimy możliwości nauczycieli wpływania na rozwój dziecka i zdajemy sobie sprawę z trudności przed jakimi stają nauczyciele w codziennej pracy.
Nasze warsztaty służą rozwijaniu wiedzy o dziecku, gotowości do jego rozumienia, są pomocne w budowaniu nauczycielskiego warsztatu i pracy z grupą.

Cel, kierunek i zakres diagnozy określany jest podczas pierwszej konsultacji rodziców z psychologiem. Diagnoza jest często odpowiedzią na prośbę nauczycieli lub lekarzy. Do wykonania całościowej diagnozy dziecka, psycholog może zaangażować także innych specjalistów, np. logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, pedagoga lub lekarza – psychiatrę.

To m.in. trening asertywności, warsztaty rozwijające umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwijające umiejętność współpracy i budowania zespołu i inne przygotowywane w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm.
Warsztaty mają zawsze charakter praktyczny, prowadzone są z wykorzystaniem dramy, burzy mózgów, dyskusji, gier, omawiania przypadków, w atmosferze akceptacji, wolnej od oceniania, przyzwalającej na spontaniczne uczestnictwo.
Warsztaty pomagają w:
– przyjrzeniu się własnemu funkcjonowaniu w określonych sytuacjach,
– relacjom w zespole i funkcjonowaniu innych,
– poszerzeniu wiedzy o tym czym jest stres, asertywność, style komunikacji, itp.
– przećwiczeniu nowych sposobów funkcjonowania

Work-life balance to koncepcja zarządzania czasem, celami życiowymi sprzyjająca osiąganiu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Koncepcja ta zaczęła rozwijać się w latach 70-tych XX wieku, będąc odpowiedzią na problemy społeczne narastające w tym okresie, jak. pracoholizm czy wypalenie zawodowe.
Warsztaty akcentują znaczenie harmonii w życiu i działaniu oraz zachęcają do jej poszukiwania poprzez wskazanie w jaki sposób można stworzyć lub odzyskać utracone poczucie równowagi we własnym życiu. Zamierzeniem warsztatów jest pokazanie, że nasze cele, wartości, dążenia czy potrzeby postrzegane jako konkurencyjne, wykluczające się wzajemnie i antagonistyczne, faktycznie dopełniają się i są jednakowo ważne. Cel warsztatów ten osiągany jest poprzez:
– poszukiwanie optymalnych proporcji pomiędzy różnymi obszarami, w których funkcjonuje każdy dorosły; sferą zawodową, życiem osobistym, obszarem osobistych potrzeb, dążeń i pasji oraz tym określonym przez oczekiwania, standardy i normy społeczne.
– poszukiwanie harmonii wewnętrznej, pomiędzy ciałem, umysłem, emocjami i duchowością.
– poszukiwanie równowagi pomiędzy działaniem, podejmowaniem wyzwań, walki a odpoczywaniem, zaniechaniem działania, przechodzeniem w stan wyczekiwania, gdy nie możemy nic zrobić.
Warsztaty inspirują do brania odpowiedzialności za własne sprawy i proaktywności.  Uczą również radzenia sobie w trudnej sytuacji utraty kontroli, gdy nie mamy wpływu na decyzje, przebieg zdarzeń, itp.

Inicjowane przez pracodawcę spotkania psychologa z pracownikami, zapotrzebowanie na które związane jest zazwyczaj z konfliktem w firmie, wprowadzanymi zmianami, np. zwolnieniami lub innymi sytuacjami kryzysowymi.

Konsultacje mogą odbywać się w miejscu pracy lub w Pracowni. Niezależnie od tego ich celem jest pomoc psychologiczna dla poszczególnych pracowników, dlatego psycholog pracujący z pracownikami zachowuje pełną dyskrecję. Konsultacje nie służą zebraniu informacji od pracowników dla kierownictwa firmy.

Zespół

Zespół

Psycholog dziecięcy - Ania Pachocka.

psycholog dziecięcy

Doświadczony psycholog, psychoterapeuta młodzieży oraz dorosłych - Magdalena Hajn-Berłowska.

psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

psycholog dziecięcy

Psycholog i terapeuta rodzinny - Iwona Ring

psycholog, terapeuta rodzinny

trenerka rozwoju osobistego, specjalistka ds psychosomatyki

Kontakt

Zdjęcie lokalizacji pracowni psychologicznej Ego na ulicy Murmańskiej

Praga Południe, Wawer, Wesoła, Rembertów, Ząbki, Gocław

Pracownia Psychologiczna Ego.
ul. Murmańska 6 lok. 5
04-203 Warszawa

Pracownia Psychologiczna Ego


NIP 952 135 35 62, REGON 017441219

Murmańska 6 lok. 5,
04-203 Warszawa
Nr konta: 54 1140 2004 0000 3802 7577 5722

Pracownia Psychologiczna Ego
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

NIP 952 135 35 62, REGON 384083617
ul. Murmańska 6 lok. 5,
04-203 Warszawa

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Pracujemy online

Grafika pokazująca kobietę przy telefonie i smartfonie
Logotypy komunikatorów internetowych

Naszym Klientom proponujemy również konsultacje i terapię online. Jeśli nie możesz spotkać się z nami w gabinecie, przeczytaj jak korzystać z konsultacji zdalnych i umów się na wizytę.