Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Karolina Żurek

logopeda ogólny i kliniczny, neurologopeda w trakcie specjalizacji

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (I Wydziału Lekarskiego – studia I stopnia oraz Wydziału Medycznego – studia II stopnia), zdobywczyni Złotego Lauru Absolwenta. Realizuje specjalizację neurologopedyczną w zakresie Wczesnej Interwencji Logopedycznej oraz Neurologopedii Dzieci i Osób Dorosłych. Współpracuje z Fundacją Rozszczepowe Marzenia, gdzie prowadzi warsztaty integracyjno-logopedyczne dla dzieci z rozszczepami wargi i/lub podniebienia. Swoje kwalifikacje poszerza, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych poświęconych tematyce specjalistycznej diagnozy oraz terapii logopedycznej (w tym terapii miofunkcjonalnej).

W Pracowni zajmuje się terapią dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami głosu i mowy w przebiegu chorób neurologicznych (afazje, dyzartrie), dysfagią, dysfonią, dysfunkcjami połykania, ankyloglosją (krótkim wędzidełkiem języka) i wadami zgryzu. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz z opóźnieniami w rozwoju mowy różnego pochodzenia, a także mającymi wady wymowy. Prowadzi również rehabilitację oddechową.