Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Karolina Żurek

neurologopeda, mioterapeuta, terapeuta karmienia, certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany instruktor Masażu Metodą Shantala

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego (studia I stopnia) oraz Wydziału Medycznego (studia II stopnia) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zdobywczyni Złotego Lauru Absolwenta za najlepsze wyniki w nauce na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Dyplomowany neurologopeda ze specjalizacjami w zakresie Wczesnej Interwencji Logopedycznej oraz Neurologopedii Dzieci i Osób Dorosłych. Współpracuje z Fundacją Rozszczepowe Marzenia, gdzie prowadzi warsztaty integracyjno-logopedyczne dla dzieci z rozszczepami wargi i/lub podniebienia oraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących “Tęcza”, gdzie prowadzi terapię karmienia, zajęcia usprawniające komunikację oraz zabiegi elektrostymulacji dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

W Pracowni zajmuje się diagnostyką oraz terapią neurologopedyczną noworodków i niemowląt w zakresie: oceny odruchów oralnych, diagnostyki wędzidełek jamy ustnej, przygotowania do zabiegu frenulotomii, opieki pozabiegowej, oceny budowy, a także przebiegu funkcji jamy ustnej, manualnej stymulacji obszaru ustno-twarzowego, kinesiotapingu logopedycznego, masażu Shantala, masażu linii środka (regulującego napięcie mięśniowe), masażu antykolkowego.

Przyjmuje również  dzieci i osoby dorosłe, które obejmuje kompleksową opieką w zakresie: terapii miofunkcjonalnej (m.in. terapii dysfunkcji połykania, nieprawidłowych pozycji spoczynkowych języka, warg oraz żuchwy), reedukacji oddechowej (również w przebiegu chorób i dysfunkcji krtani), ćwiczeń prawidłowej emisji głosu, diagnostyki wędzidełek jamy ustnej( przygotowanie do zabiegu frenulotomii i opieka pozabiegowa), manualnej stymulacji obszaru ustno-twarzowego, kinesiotapingu logopedycznego, wspomagania rozwoju mowy u dzieci z opóźnieniami rozwoju mowy różnego pochodzenia, terapii afazji dziecięcej, terapii karmienia dzieci chorych neurologicznie, terapii dysfagii przewlekłej i ostrej, terapii głosu i mowy w przebiegu chorób neurologicznych.