Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Patrycja Jaroszewska

pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Oligofrenopedagogiki, Terapii Pedagogicznej oraz Edukacji Wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada uprawnienia socjoterapeuty, które uzyskała po ukończeniu studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz Certyfikat Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej uzyskany na Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie pod nadzorem Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając praktyki w placówkach oświatowych, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracując w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz będąc wychowawcą podczas Warszawskiego Programu pt. „ Lato w mieście”, „ Zima w mieście”. Zdobytą podczas studiów wiedzę uzupełnia poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. kursie terapii ręki, arteterapia.

Pracuje w Szkole Podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeutka. Dodatkowo realizuje program profilaktyczno-wychowawczy pt. „Spójrz Inaczej” oraz „ Edukacja przez szachy w szkole”.

W Pracowni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. W swojej pracy zwraca dużą uwagę na indywidualne podejście do pacjenta oparte na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.