Baner przedstawiający szczęśliwe dziecko pomazane farbami

Rodzice i dzieci

Sandra Mróz

psycholog, pedagog,  certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, trener sensoplastyki®

Jest absolwentką studiów psychologicznych oraz pedagogicznych (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna) na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej uzyskany w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Doświadczenie zdobyła pracując jako wychowawca i koordynator w przedszkolu Montessori w Warszawie oraz odbywając praktyki w ośrodkach integracji sensorycznej. Zdobytą podczas studiów wiedzę uzupełnia poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. roczny kurs pedagogiki Montessori w Stowarzyszeniu „Montessori bez granic”, kurs wychowawcy wypoczynkowego dzieci i młodzieży, kurs pierwszej pomocy w Fundacji na rzecz rozwoju „Inspirator”, kurs animatora zabaw dla dzieci w Akademii Animatora. Uzyskała certyfikat trenera I stopnia Sensoplastyki®  w Pracowni Twórczej Edukacji i Rozwoju „Inkubator Inspiracji”. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach: Udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Montessori – Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”, warsztatach „Dobra praktyka kluczem profesjonalizmu w edukacji”, „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” w fundacji „Praesterno”, warsztaty II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Tydzień Rodzin”.

W Pracowni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, także dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz dzieci z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, trudnościami szkolnymi i zaburzeniami mowy. W swojej pracy zwraca dużą uwagę na indywidualne podejście do dziecka oparte na porozumieniu bez przemocy, tworzeniu relacji, poczuciu bezpieczeństwa i budowaniu pozytywnej samooceny oraz motywacji wewnętrznej.