Wczesne wspomaganie rozwoju
w Pracowni Ego

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) proponujemy całościowy program terapeutyczny stymulujący prawidłowy i harmonijny rozwój psychoruchowy i społeczny dziecka. Poniżej przedstawiamy szczegółowe propozycje:

Pomoc psychologiczna 

– indywidualne konsultacje / psychoterapia dla dziecka i rodziców
– grupowe zajęcia z psychologiem dziecięcym rozwijające umiejętności społeczne dziecka
– warsztaty dla rodziców

Pomoc pedagogiczna 

– indywidualne zajęcia z pedagogiem stymulujące rozwój procesów poznawczych
– zajęcia w grupie rozwijające umiejętności poznawcze, koncentrację uwagi, funkcjonowanie w grupie

Terapia logopedyczna 

– zajęcia terapeutyczne – indywidualne
– zajęcia logopedyczne – grupowe
– elektrostymulacja podniebienia miękkiego i języka
– logorytmika (zajęcia w grupie)
– zajęcia stymulujące rozwój mowy dla maluchów z opóźnionym rozwojem mowy

Terapia integracji sensorycznej 

– zajęcia indywidualne 
– terapia ręki

Trening słuchowy Johansena 

– diagnoza, rediagnozy, monitorowanie przebiegu terapii

Grafika przedstawiająca stopy dziecka na gumowym narzędziu do terapii sensorycznej.
Co to jest wczesne wspomaganie  rozwoju dziecka? 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe działania terapeutyczne, których celem jest stymulowanie rozwoju dziecka, aby przebiegał on prawidłowo i harmonijnie z wykorzystaniem wszelkich zasobów dziecka i jego najbliższego środowiska.

Kogo dotyczy? 

Program terapeutyczny realizowany w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dotyczy dzieci od chwili wykrycia jego trudności do 7-go roku życia lub do dnia rozpoczęcia nauki w szkole. Jeżeli więc dziecko rozpoczyna naukę w szkole jako 6-latek, przestaje korzystać z możliwości terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

Stymulacja prawidłowego rozwoju dziecka w tym okresie ma szczególne znaczenie i przynosi najlepsze efekty, ponieważ:
– im młodsze dziecko, tym bardziej jest podatne na oddziaływania terapeutyczne;
– nie dochodzi do utrwalania się i nawarstwiania się trudności dziecka i rodziny;
– korzystający ze wsparcia rodzice aktywnie uczestniczą w terapii poprzez odpowiednie postępowanie w naturalnych, codziennych sytuacjach. Sprzyja to budowaniu porozumienia i prawidłowej relacji dziecko – rodzice, co istotnie wpływa na efekty pracy ze specjalistami.

Jak powstaje plan terapii? 

W naszej pracowni plan terapii dla dziecka i rodziców przygotowuje zespół terapeutów, w skład którego wchodzi psycholog, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej, a w razie potrzeby również inni specjaliści. Na podstawie planu terapii tworzymy plan zajęć, w którym określony jest zarówno rodzaj zajęć, z których będzie korzystało dziecko, jak i stałe terminy zajęć. Realizowane zajęcia mogą być bezpłatne w całości lub w części, a w części finansowane przez rodziców dziecka. Zawsze jest to przedmiotem ustaleń z rodzicami dziecka.

Co zrobić, aby skorzystać z naszych  zajęć? 

Aby skorzystać z zajęć w Pracowni należy dostarczyć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinię taką można uzyskać na podstawie diagnozy dziecka przeprowadzonej w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kontakt

Zdjęcie lokalizacji pracowni psychologicznej Ego na ulicy Murmańskiej

Praga Południe, Wawer, Wesoła, Rembertów, Ząbki, Gocław

Pracownia Psychologiczna Ego.
ul. Murmańska 6 lok. 5
04-203 Warszawa

Pracownia Psychologiczna Ego


NIP 952 135 35 62, REGON 017441219

Murmańska 6 lok. 5,
04-203 Warszawa
Nr konta: 54 1140 2004 0000 3802 7577 5722

Pracownia Psychologiczna Ego
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

NIP 952 135 35 62, REGON 384083617
ul. Murmańska 6 lok. 5,
04-203 Warszawa

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Pracujemy online

Grafika pokazująca kobietę przy telefonie i smartfonie
Logotypy komunikatorów internetowych

Naszym Klientom proponujemy również konsultacje i terapię online. Jeśli nie możesz spotkać się z nami w gabinecie, przeczytaj jak korzystać z konsultacji zdalnych i umów się na wizytę.